ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.อุทุมพรพิสัย

      เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมคนรักในหลวงอำเภออุทุมพรพิสัย จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๐๔ คน โดยมีนายกล้าหาญ เพ็ญพักตร์ ปลัดอาวุโส ปฏิบัติราชการแทนนายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในพิธี หลังจากพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ แล้ว สมาชิกชมรมฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๓ ต้น ไว้ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved