ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.กันทรลักษณ์

      เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้แก่สมาชิกตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๙๖ คน โดยมีนายสมเกียรติ ศรีขาว  นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานในพิธี 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved