ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.น้ำเกลี้ยง

     เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ อำเภอน้ำเกลี้ยง และคณะครู–กรรมการสถานศึกษา ที่เป็นสมาชิกโครงการโรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ  มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน โดยมีนายวิบูลย์  กิ่งสุวรรณ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved