ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน คลองสวยน้ำใจ ดุจน้ำพระทัยพระราชินี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

      เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณคลองสวยน้ำใสดุจน้ำพระทัยพระราชินี คลองอีสานเขียว บ้านหนองแปน ตำบลสระกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พระมหาสง่า ปภสฺสโร นำสมาชิกจิตอาสา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภออุทุมพรพิสัย นักเรียนจากโรงเรียนคล้อกำแพง โรงเรียนบ้านพงพรต ชาวบ้านหนองแปน ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย  ปล่อยนกสู่ฟ้า ปล่อยปลาสู่น้ำ คืนต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  และ ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved