ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ

     เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่วัดป่าพรมนิมิต บ้านข้องเหล็ก ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในการลงแขกเกี่ยวข้าว ดำวันแม่ เกี่ยววันพ่อ เรียนรู้วิถีคน วิถีข้าว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน โดยเป็นแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่อำนวยการโดยพระอาจารย์ ดร.บุญชู ติกญาโณ พระวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัดป่าพรหมนิมิต

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved