ชมรมฯ ลำพูน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย

            เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ศึกษาในด้านการบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะ             เวลา ๑๔.๐๐น. เข้าไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved