ชมรมฯ ลำพูน จัดกิจกรรมพัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านเวียงหนองล่องเตรียมรับวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูนและ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอเวียงหนองล่องร่วมกับคณะศรัทธาวัดบ้านเวียงหนองล่อง พัฒนาวัดทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านเวียงหนองล่องเตรียมรับวันสงกรานต์ มีผู้เข้าร่วม150 คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved