ชมรมฯ ลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตน ณ อ.บ้านโฮ่ง

            เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำพูน จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง โดยพล.ต.ศุภกร เทอดสุวรรณ ประธานพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๑๑ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved