ชมรมฯ ลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย

           เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ งานศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจความรู้จังหวัดลำปาง เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นระบบ Create Lampang Dream เพื่อให้ลำปางไปสู่ ๔.๐

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved