ชมรมฯ ลำปาง ร่วมประชุมทำความเข้าใจในการเข้าสู่ชุมชน หมู่บ้านพอเพียง

            เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมทำความเข้าใจในการเข้าสู่ชุมชน หมู่บ้านพอเพียง กับผู้นำชุมชน ๔๓ ชุมชน ในเขตเมืองโดยให้ทุกกลุ่มมองหาจุดอ่อน จุดแข็งและโอกาสที่จะทำ ความต้องการและแนวทางแก้ปัญหา ของครอบครัว เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความพอเพียง มีความสุขอย่างยั่งยืน ร่วมกันของคนในชุมชน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved