ชมรมฯ ลำปาง ร่วมงายวันสตรีสากล

            เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกสตรีของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ร่วมงายวันสตรีสากล แสดงพลังสตรี และแสดงพลังความเท่าเทียมกันในสังคมและความสามารถ ในการบริหารจัดการเราเชื่อว่าเราเป็นหางเสือที่นำนาวาครอบครัว / สังคมให้ขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จ และในวันนี้เราให้เครือข่ายนำผลิตผลและสินค้าที่กลุ่มผลิตได้ออกมาจำหน่ายมากมาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved