ชมรมฯ ลำปาง มอบผ้าห่มแก่สมาชิกสมาคมรถม้า

           เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง มอบผ้าห่ม จำนวน ๑๐๐  ผืน ซึ่งได้รับจากสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แก่สมาชิกสมาคมรถม้า และคนงานดูแลสาธารณูปโภคและงานโยธา เทศบาลนคร ณ ข่วงนคร ลำปาง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved