ชมรมฯ ลำปาง พบปะสมาชิกชมรมฯ กลุ่มจิตอาสา

           เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง ผศ.ประดิษฐ์ สรรพช่าง ผอ.  สุนทร จวงพลงาม กรรมการฝ่ายกิจกรรม พบปะสมาชิกชมรมฯ กลุ่มจิตอาสา  อสม. ผู้สูงอายุ รวม ๗๐ คน เพื่อปรับจิตปล่อยวางและรักตนเอง ครอบครัว คนรอบข้างและการคิดสร้างทัศนคติเชิงบวก เพื่อความสุขที่ยั่งยืน  ณ อาคารชัยพัฒนา (อาคารนี้้เทศบาลเช่าพื้นที่จากมูลนิธิชัยพัฒนา)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved