ชมรมฯ ลำปาง ถวายความอาลัยและลงนามร่วมกันขับเคลื่อธรรมนูญรักสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน

       เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง สมาชิกเครือช่าย อ.แม่ทะนำเด็กๆ พัฒนาวัด  เครือข่ายสมัชชาสุขภาพและชุมชนวัดนาก่วมเหนือนำสมาชิก ถวายความอาลัยและลงนามร่วมกันขับเคลื่อธรรมนูญรักสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนาก่วมเหนือ  


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved