ชมรมฯ ลำปาง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและถวายความอาลัย

            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง โรงเรียนเทศบาล ๓ (บุญทวงค์อนุกูล) โรงเรียนพอเพียงเครือข่ายชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีเด็กๆ ผู้ปกครอง และแขกที่มาร่วมงานต่างชื่นชมในผลงานนักเรียน ที่แสดงถึงความรักและการแสดงออกที่จะเดินตามพระราชปณิธาน พระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขอย่างยั่งยืน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved