ชมรมฯ ลพบุรี ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ

        เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายสมส่วน บูรณพงษ์ ประชาสัมพันธ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ออกเยี่ยมชื่นชมให้กำลังใจบุคคลพอเพียง "ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน" คุณน้อย เจ้าของ "ไร่แสนรัก" เยี่ยมชมแปลงเกษตรปลอดสารพิษแบบเกษตรอินทรีย์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน นักเรียน-นักศึกษา วันนี้พบแปลงกะหล่ำปลีที่สวยงาม-พืชผักหลายๆชนิดและแปลงดอกไม้สุดสวยงามที่กำลังบานต้อนรับนักท่องเที่ยว

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved