ชมรมฯ ลพบุรี ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ และร่วมเป็นครูอาสาในโครงการ “ครูอาสา…เล่านิทาน พัฒนาต้นกล้า”

       เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ ตำบลห้วยขุนราม  และร่วมเป็นครูอาสาในโครงการ "ครูอาสา...เล่านิทาน พัฒนาต้นกล้า" ณ ศูนย์เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการสมองตามวัยในกลุ่มเด็กเล็ก การสร้างความรักความอบอุ่นและเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาและอารมณ์ด้วยการเล่า – อ่านนิทานจากครูอาสา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved