ชมรมฯ ลพบุรี ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

        เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาฯ และ นายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการฯ และสมาชิกชมรมฯ บางส่วน เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา โดยกิ่งกาชาดอำเภอพัฒนานิคม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved