ชมรมฯ ลพบุรี ร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกสร้างเสริมพลังเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ

         เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ว่าที่ร้อยตรีทรงพล แป้นแก้ว ที่ปรึกษาคณะกรรมการชมรมฯ และนายสมส่วน บูรพงษ์ ผู้แทนคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนากลไกสร้างเสริมพลังเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐเพื่อเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ "คนลพบุรีไม่ทอดทิ้งกัน" ณ บ้านสวนมะลิทอง ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ซึ่งโครงการนี้เป็นการทำงานแบบเสริมพลังกัน ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มาทำงานกันเป็นคู่คิด ไม่ใช่คู่แข่ง ทำงานแบบควบคู่กันไป โดยใช้ "ความดี ความรัก ความรู้" พร้อมจะแก้ไขปัญหาร่วมกันตามบริบทในพื้นที่ เป็นความร่วมมือที่ไม่ได้ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะทุกคนคือจิตอาสาประชารัฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved