ชมรมฯ ลพบุรี ร่วมจัดตั้งโรงทาน ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

         เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ร่วมกันจัดทำโรงทาน แจกอาหารกลางวัน ข้าวขาหมู จำนวน ๓๐๐ ชุด ร่วมกับหน่วยราชการ และองค์กรเอกชน จำนวน ๕๐ องค์กร ให้กับประชาชนชาว จ.ลพบุรี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  ณ วัดพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved