ชมรมฯ ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ กลุ่มย่อย

       เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาสรรหาบุคคลพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๐ โดยกำหนดเกณฑ์การพิจารณา และแนวทางการจัดทำเอกสารบุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง โดยมติที่ประชุมจะมีการสรรหาบุคคลพอเพียง จาก ๑๑ อำเภอ ของจังหวัดลพบุรี และจะมีพิธีมอบโล่ห์รางวัลและประกาศนียบัตร ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved