ชมรมฯ ลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

        เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อหารือและวางแนวทางการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ร่วมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved