ชมรมฯ ลพบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฎิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านหมี่

         เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี และสมาชิกชมรมฯ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ (ใหม่) จำนวน ๓๕๐ คน ณ โรงเรียน บ้านหมี่วิทยา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีประธานผู้พิพากษาศาลสมทบและนายกสมาคมโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาเป็นประธาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมี่วิทยากล่าวต้อนรับ และนายสมส่วน บูรณพงษ์ วิทยากรบรรยาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved