ชมรมฯ ลพบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ท่าวุ้ง

     เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ และบรรยายพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ รัชกาลที่ ๑๐ มีสมาชิกใหม่เข้าร่วม ๑๗๐ คน โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธีและนายณรงค์ กล่อมเกลา นายก อบต.บางคู้ เป็นผู้ประสานในพื้นที่และอำนวยความสะดวกสถานที่จัดการประชุมในวันนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved