ชมรมฯ ลพบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ณ อ.พัฒนานิคม

       เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ดร.กชภูมิ ศรีวารี รองประธานชมรมฯพร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ จัดประชุมรับฟังการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และปฏิญาณตนของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี วันนี้มีผู้เข้าร่วมพิธี ๑๒๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved