ชมรมฯ ลพบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.พัฒนานิคม

        เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลพบุรี นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ แก่สมาชิก อ.โคกสำโรง ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนโคกสำโรง จำนวน  ๑๖๐ คน ส่วนการมอบเสื้อครั้ง ๕/๒๕๖๐ เป็นรอบสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ มอบวันอาทิตย์ที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๐ ณ สหกรณ์โคนมสวนมะเดื่อ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. จำนวน ๑๒๐คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved