ชมรมฯ ลพบุรี จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

         เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯ พร้อมคณะกรรมการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ บางส่วน จัดกิจกรรม “โครงการปลูกป่าถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” (เฉพาะในส่วนของชมรมคนรักในหลวง จ.ลพบุรี จำนวน ๑,๐๐๐ ต้น)  ณ โครงการเขาพระยาเดินธงศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved