ชมรมฯ ลพบุรี จัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนพอเพียง

         เมื่อวันที่ ๘-๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ นำโดย ดร.สมภพ โสมาภา ประธานชมรมฯ ร่วมกับคณะกรรมการชมรมพร้อมสมาชิกชมรมฯ บางส่วน ร่วมจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนพอเพียงแห่งจังหวัดลพบุรี รุ่นที่ ๒ ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท ลพบุรี โดยนำนักเรียนระดับชั้น ม.๓ จาก ๕ โรงเรียนในจังหวัดลพบุรี (โรงเรียนละ ๑๐  คน รวมเยาวชน ๕๐ คน)  เข้าเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ (กิจกรรม ๒ วัน ๑ คืน)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved