ชมรมฯ พังงา ร่วมเปิดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา  ร่วมเปิดโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ประจำตำบล มีนางคณิต สีบุญเอียด รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา เป็นประธาน


            มีนาวาตรี ชัยอนันต์ วงษ์คำ รองหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน. จังหวัดพังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา  ฝ่ายปกครองท้องที่ คณะครู กศน.ตำบลบางเตย นักเรียน  นักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน ๔๕ คน  พร้อมกันนี้ นายสมทรง พุทธรักษา  สมาชิกชมรมฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องหลักการใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่และนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงสาธิตการปลูกมะนาว ส้มโอ  การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ และการสาธิตการทำเครื่องแกงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรให้กับคณะได้รับชม  ณ  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐ กิจพอเพียง บ้านบางเตยกลาง หมู่ที่ ๒ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา


ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved