ชมรมฯ ราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้นำชุมชน อบต.ท่าลาน จ.สระบุรี เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชมรมฯ

   เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับผู้นำชุมชน อบต.ท่าลาน จ.สระบุรี จำนวน ๑๔๐ คน เข้าศึกษาดูงานการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี (ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ชมรมคนรักในหลวง จ.ราชบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved