ชมรมฯ ราชบุรี ร่วมต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ บ้านยายกะตา

        เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ได้ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานโครงการเสริมสร้างประชาชนในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๙๓ คน จาก เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ในการดูฐานการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ๕ ป. และดูการทำปุ๋ยจากใบไผ่ การเพาะชำไผ่กิมซุง การเพาะเห็ดโคน การแปรรูปผลลิตเกษตรอินทรีย์ ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved