ชมรมฯ ราชบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

       เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมงานสงกรานต์ลาวเวียง โดยมีประธานชมรมฯ อ.โพธาราม และผู้นำแห่งยุคฯ (นายจำลักษณ์ เกษรสุวรรณ) เป็นพ่องานและมีสมาชิกชมรมฯ จากหลายอำเภอเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดสมานสามัคคี เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved