ชมรมฯ ราชบุรี ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตา

      เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและกรรมการชุมชน จาก อบต. เริงราง อ.เสาไห้ จ.ราชบุรี จำนวน ๕๐ คน ที่มาศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยแนวคิด ๕ ป. เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน ณ บ้านยายกะตา ราชบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved