ชมรมฯ ราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาพัฒนาอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะตา

     เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะกรรมการสภาพัฒนาอุตสาหกรรม จ.เพชรบุรี ๑๔ ท่าน โดย การนำของ ท่านอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.เพชรบุรี มาศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บ้านยายกะตาราชบุรี และเยี่ยมชมการเพาะเห็ดโคน เพื่อพัฒนาอาชีพและพัฒนารายได้ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จ.ราชบุรี ต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved