ชมรมฯ ราชบุรี จัดอบรมวิชาชีพ การแปรรูปข้าวครบวงจร

      เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี สนับสนุนโครงการฝีกอาชีพแปรรูปข้าวครบวงจร ได้แก่ การแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่ เป็นข้าวงอกฮาง น้ำข้าวก้องสบู่ ไอติม เป็นต้น เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือก ทำให้เกษตรกรมีรายได้เสริมมากขึ้น ที่ บ้านต้นแบบหมู่ ๑๐ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมี นายไมตรี พวงอินทร์ ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๒ เป็นวิทยากรและมีสมาชิกชมรมฯ ที่อยู่ละแวกบ้านเข้าร่วมอบรม ๕๐ คนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved