ชมรมฯ ราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

      เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน ๒๔ คน ณ ร้านอาหารมะม่วงคู่ ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี เพื่อร่วมมือร่วมใจกันบริหารชมรมฯ ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved