ชมรมฯ ราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ปากท่อ

    เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๒๕๐ คน โดยมีรองนายก อบต.ปากท่อ เป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved