ชมรมฯ ระยอง ร่วมโครงการพิธีปล่อยสัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ “ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง”

          เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมโครงการพิธีปล่อยสัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ "ส่งเต่าคืนบ้าน สานงานพ่อหลวง" ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เกาะมันใน อำเภแกลง จังหวัดระยอง ประกอบด้วย เต่าตนุ ๘๙ ตัว และลูกกุ้ง จำนวน ๘๙๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่ทะเลระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เดินทางโดยเรือไปเป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved