ชมรมฯ ระยอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง”ศาสตร์พระราชา และการเสียดินแดนให้ชาวต่างชาติ 14 ครั้งในอดีต”

      เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง "ศาสตร์พระราชา และการเสียดินแดนให้ชาวต่างชาติ ๑๔ ครั้ง ในอดีต"  ให้กับนักศึกษาศูนย์เทียบระดับศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved