ชมรมฯ ระยอง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

         เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) (พิธีแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง ภาคเอกชน และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยองจำนวน ๕๐ คน ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดระยอง ร่วมพิธี ณ วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น.นายบุญสืบ ศรีใส รก.ผอ.พศจ.ระยอง  พร้อมด้วยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง 30 คน เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตรหารเพล แด่พระภิกษุ บวชถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 93 รูป ณ วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พร้อมร่วมถวายปัจจัย ค่าภัตราหาร น้ำปานะ แด่พระครูสิริภาวนานุโยค รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved