ชมรมฯ ระยอง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙

           เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับจังหวัดระยอง องค์กร ภาคีเครือข่าย หน่วยงานทุกภาคส่วน มีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน   ณ ศาลาประชาคม ภายในสำนักงานเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved