ชมรมฯ ระยอง ร่วมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์

           เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และเทศกาลงานบุญปีใหม่ไทย มีประชาชน และสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธอังคีรส จังหวัดระยอง เปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธอังคีรสองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในหอพระ ณ บริเวณพิธี สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved