ชมรมฯ ระยอง จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

     เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงอำเภอแกลง วังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมรับเสื้อตราสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ของสมาชิกใหม่จำนวน ๑๙๕ คน กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved