ชมรมฯ ระยอง จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.แกลง

       เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำโดย นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยรับเกียรติจาก นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้มาเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกแจ้งความประสงค์ขอเข้ารับเสื้อรวม ๓ อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง รวมสมาชิกใหม่จำนวน ๑๙๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved