ชมรมฯ ระยอง จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

     เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง นำโดยนายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ โดยรับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้มาเป็นประธานในพิธี  มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วม ๒๖๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved