ชมรมฯ ระนอง เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ

           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง  เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระอุโบสถ วัดธรรมาวุธาราม  อำเภอกะเปอร์  จังหวัดระนอง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน  ๔๐ คน 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved