ชมรมฯ ระนอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การปักลายผ้าถุงปาเต๊ะ

            เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพ การปักลายผ้าถุงปาเต๊ะ ให้มีลวดลายสีสันที่งดงามและเด่นชัด โดยการใช้ลูกปัดและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้า ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเป็นอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน ณ หอประชุมอำเภอกะเปอร์  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved