ชมรมฯ มุกดาหาร เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

       เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการชมรมฯ เดินทางออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของนายทวี ประหา สมาชิกชมรมคนรักในหลวงและปราชญ์ชาวบ้าน ที่ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร มาใช้ในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชน ที่บ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved