ชมรมฯ มุกดาหาร ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกชมรมฯ ออกเยี่ยมชมสวนมัลเบอรี่ของนางสุภาพร ศรีลาศักดิ์ สมาชิกชมรมฯอำเภอดอนตาล ที่ปลูกมัลเบอรี่จำนวน ๘๐๐ ต้น ในที่ดินของตนเองและประสบผลสำเร็จ มีรายได้จากการขายมัลเบอรี่ทุกวันและมีคณะศึกษาดูงานมาชมเป็นจำนวนมาก ที่อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved