ชมรมฯ มุกดาหาร ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการผู้นำแห่งยุค สู่ความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒

        เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นางณฤดี มิตรอุปถัมภ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดมุกดาหาร ได้เดินทางออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการผู้นำแห่งยุค สู่ความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ ที่บ้านของนายอนุศักดิ์ มงคลเกตุ บ้านนาโสก ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร และบ้านของนายประกิจ กุลวงศ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ผลการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ได้แนะนำและสอบถามปัญหาในการดำเนินงานจนได้เวลาพอสมควรจึงได้เดินทางกลับ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved